Delfinskolan 

Delfinskolan

Välkommen till Delfinskolan i norra Lund!

Årskurs F–3

Delfinskolan är en F3-skola med fritidshem på Norra Fäladen i Lund. Här går cirka 80 elever och vi har drygt 20 anställda. Skolan har ett mångkulturellt upptagningsområde, och på skolan har vi elever med ungefär 25 olika modersmål.

Så här jobbar vi

Pedagogerna inom skolområdet Norra Fäladen och på Delfinskolan är engagerade och inspirerade av en kunskapssyn som är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Vi arbetar med digitalt lärande, "att skriva sig till läsning" (ASL), läslyft, skrivprocesser, laborativ matematik, och ett målmedvetet värdegrundsarbete. Pedagoger arbetar också med utgångspunkt från Kooperativt lärande.

Barnen får skriva sig till läsning (ASL)

På skolan utgår vi från "att skriva sig till läsning" (ASL) som bygger på att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Barnen får först lära sig att skriva på en dator eller surfplatta innan de börjar skriva för hand. På så vis kan de berätta mer än vad de klarar av att uttrycka i skrift.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/delfinskolan

Kontakt

Delfinskolan

Besöksadress: Kämnärsvägen 62, 226 45 Lund
Karta: Se Delfinskolan på en karta
Telefon: 046-359 74 52
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Paulina Nyhlén
Telefon: 046-359 74 52
E-post: paulina.nyhlen@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se