Climathon Lund 2017

I år arrangeras för första gången ett Climathon i Lund. Climathon är en global 24-timmars klimatförändrings-hackathon som sker samtidigt i över 100 städer runt om i världen den 27-28 oktober.

Välkommen till Lunds Climathon!

>> Se programmet för Climathon 2017

Vy över Lund från taket på Kristallen från affish för Climathon 27-28 oktober 2017

Vi står inför en rad betydande klimatutmaningar och behöver arbeta tillsammans, över traditionella gränser, för att hitta nya innovativa lösningar. I Lunds Climathon kommer vi fokusera på utveckling inom solenergi. Målet är att Lund inom fem år ska ta täten i solelproduktionen i Sverige.

För att nå vårt mål behövs nya idéer på en rad områden:

  • Tekniklösningar som ger effektivare anläggningar, nya typer av solceller, etc
  • Planeringsverktyg som leder till fler solenergianläggningar
  • Design och utformning för attraktiva anläggningar som bidrar positivt till stadsbilden, byggnaders arkitektur, etc
  • Affärsmodeller och samarbetsformer som utvecklar delat ägande av solenergianläggningar
  • Övrigt – till exempel metoder för att öka kunskapen och viljan att investera i solenergi.

Hur kan jag vara med?

OBS: Climathon Lund 2017 är nu fullt och anmälan är stängd.

Vi söker deltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Det viktiga är att du har ett brinnande intresse, vill tänka nytt och samarbeta tillsammans med andra, under 24 timmar, för att komma fram till en idé som sedan pitchas inför en jury. Kanske är du student, entreprenör, teknisk expert eller bara en Lundabo med stort intresse för solenergifrågan.

Datum och tid: 27 oktober kl. 11.00 till 28 oktober kl. 11.00
Plats: Vattenhallen Science Center, Johan Ericssons väg 1, Lund

Climathon är ett samarbete mellan Lunds kommun, Climate-KIC, Kraftringen och Lunds universitet.

Vad händer med idéerna?

Climathon avslutas med att de olika grupperna får pitcha sina förslag för en jury som ger feedback på idéerna och slutligen väljer ut ett vinnande förslag. Målsättningen är att flera av idéerna sedan ska kunna bli verkliga till exempel inom ramen för de deltagande organisationernas verksamheter. Lunds kommun arbetar just nu med att ta fram en ny energiplan som kommer vara vägledande för de kommande årens arbete. Förhoppningsvis kommer flera av förslagen att kunna integreras i planen.
Juryn består av:

  • Emma Berginger, Kommunalråd Miljöpartiet, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden
  • Sylvia Michell, VD, Kraftringen
  • Bertil Lundstöm, teknisk chef, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
  • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet
  • Bodil Rosvall Jönsson, VD, BRJ Management AB

Bakgrund

Solenergimarknaden i Skåne utvecklas snabbt. Under 2016 växte solkraften i Skåne med 75 %, och den totala installerade effekten från skånska solcellsanläggningar uppgick till 23 487 kW i slutet av 2016. Lund är en av de kommuner i regionen som har störst installerad effekt, 157 anläggningar med totalt 2880 kW, vilket motsvarar 22 W per capita.

De senaste åren har kommunen och dess bolag gjort stora satsningar på solenergianläggningar. Lunds kommunala fastighetsbolags anläggning på Norra Fäladen där 5500 kvm solceller (780 kW) har placerats på befintliga bostadshus. Det är en av Norra Europas största anläggningar på tak. Lunds kommunala parkeringsbolag har också installerat solcellsanläggningar på flera av sina parkeringshus, bland annat 147 kW på parkeringshuset Dammgården.

Flera anläggningar i Lund har belönats med Skåne Solar Award, ett regionalt pris som delas ut till anläggningar som genom sitt koncept och gestaltning bidrar till att öka intresset och produktionen av solenergi. Senast 2016 vann Lunds kommun priset för anläggningen på förskolan Tegelstugan.

En framgångsfaktor i solenergiutvecklingen i Lund har varit Solkartan. Det är ett planeringsverktyg där fastighetsägare på ett enkelt sätt kan bedöma solenergipotentialen för sitt hus. Solkartan har utvecklats av Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och energibolaget Kraftringen.

Men även om utvecklingen av solenergimarknaden har gått snabbt framåt i Sverige ligger vi fortfarande långt efter våra grannländer Tyskland och Danmark, trots att förutsättningarna för solinstrålning är liknande. Genom utveckling av nya tekniklösningar, affärsmodeller och samarbetsformer, och metoder för ökad kunskap och vilja att investera i solenergi kan vi positionera Lund som ledande i Sverige i solenergifrågan och framöver bättre ta tillvara den outnyttjade solenergipotentialen.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/climathon

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se