Byskolan

Välkommen till Byskolan som är belägen i natursköna Södra Sandby. Byskolan ligger i natursköna Södra Sandby strax utanför Lund. Skolan är en F–6-skola med cirka 320 elever, och cirka 200 av dessa är inskrivna i vår fritidshemsverksamhet.

På skolan har vi välutbildade och erfarna pedagoger. Vi strävar efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen –i förskoleklass, i skola och på fritidshemmet. Eftersom många av våra pedagoger har en formell handledarutbildning, har vi även ett stort antal lärarstudenter hos oss.

Vi har erhållit utmärkelserna "Grön flagg" och "Skola för hållbar utveckling". Skolmåltiderna tillagas i skolans eget KRAV-certifierade kök, där alla råvaror är ekologiska och närproducerade.

Så här jobbar vi

För oss är det viktigt att eleverna undervisas i en demokratisk anda. Vi har därför ett utvecklat elevdemokratisystem med olika råd. I råden diskuterar elever och lärare tillsammans frågor som rör miljö, undervisning, vänskap och hälsa. De ordnar med jämna mellanrum olika aktiviteter och projekt för hela skolan.Vi använder oss av bedömning för lärande (BFL) där eleverna bland annat får lära sig att argumentera och diskutera. De får också träna på att både ge och ta kritik samt planera och värdera sitt arbete.

På skolan använder vi gemensamma bedömningsmatrister i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Vi arbetar efter vår värdegrund och likabehandlingsplan, och har ett öppet förhållningssätt inom området sex och samlevnad. 

Vi har ett innovativt förhållningssätt till skolutveckling som bland annat innebär att medarbetarna tar del av skolutvecklingsfrågor och driver olika projekt.  

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/byskolan