Trafik och gator

Lunds kommun är under stark tillväxt. Med allt fler boende, verksamheter och inpendlande kommer nya behov av trafikinfrastruktur. Vi anpassar och justerar men genomför också stora förändringar. Vägledande för kommunens val av projekt är anpassningen till ett hållbart transportsystem.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafik

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se