Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Kommunalt dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Där hittar du också information om vattnets kvalitet och hårdhet.

VA SYD

Eget dricksvatten (= egen brunn)

Du som är fastighetsägare/brunnsägare bör låta undersöka vattenkvaliteten i brunnen regelbundet. Många tar bara prov på sitt dricksvatten när man känner smakförändringar eller när vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Det kan dock uppstå problem med vattnet utan att man märker det. Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Livsmedelsverksamheter (till exempel matställen, daghem, skolor, äldreboenden) som använder vatten från egen brunn måste regelbundet provta och låta analysera sitt vatten enligt ett kontrollprogram. Proverna tas ut och bekostas av verksamhetsutövaren. Information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Dessa dricksvattenanläggningar ska även registreras hos miljöförvaltningen.

Vattenprov från egen brunn

Spädbarnsföräldrar

Lunds kommun erbjuder gravida, familjer med barn under ett år och familjer med nyligen adopterade barn en kostnadsfri analys av brunnsvattnet. Vattnet analyseras på bakterier, kväveföreningar (ammonium, nitrit och nitrat) samt fluorid. Brunnen måste vara belägen i Lunds kommun. För att få en gratis vattenanalys måste du acceptera att resultatet läggs in i vårt register över enskilda brunnar. Dina resultat blir då en offentlig handling som på begäran kan lämnas ut till vem som helst.

Övriga brukare

Vattenprovet analyseras på egen bekostnad. Miljöförvaltningen tar emot prover och vidarebefordrar dem till det laboratorium som Lunds kommun upphandlat, f n Eurofins. Brunnen måste vara belägen i Lunds kommun.

Provtagningsmaterial och inlämning av dricksvattenprover

Kontakta Helena Wellershaus, telefon 046-359 52 73 innan du hämtar provtagningsmaterial (flaskor, följesedel och provtagningsanvisning från upphandlat laboratorium) på miljöförvaltningen. Vi finns på Brotorget 1 i Lund (förvaltningsbyggnaden Kristallen). Det är viktigt att du får rätt provtagningsflaskor för just ditt vattenprov.

Du kan lämna in vattenprov på helgfria måndagar mellan kl 08.00-12.00 till Miljöförvaltningen, Brotorget 1 i Lund (förvaltningsbyggnaden Kristallen).

Provet ska vara taget samma dag som det lämnas in. Om provsvaret visar att vattnet inte är bra, kan miljöförvaltningen hjälpa till med viss rådgivning, men ansvaret för brunnen och dricksvattnet är fastighetsägarens/brunnsägarens.

Miljöförvaltningen förmedlar dina prover till upphandlat laboratorium (för närvarande Eurofins). Vi har denna service för dig som har en brunn belägen i Lunds kommun. Observera att de analyser som beställs via miljöförvaltningen (specialpris) kommer att hanteras av miljöförvaltningen och analysresultatet blir därmed en offentlig handling som på begäran kan lämnas ut till vem som helst.

Mer information

För ytterligare information om provtagning av vatten från egen brunn kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se