Framtida avloppsrening

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid sammanträdet i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.  Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta vara i drift. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige 2022.

Källby och Klostergården från söder, flygbild

Nyheter om hur arbetet fortskrider

Beslut om inriktning gällande Lunds framtida avloppsrening

Utredningsdirektiv för Lunds framtida avloppsrening, november 2020

Planering för Lunds kommuns framtida avloppsrening fortsätter, september 20202

Handlingar och protokoll

Referat från kommunens nämndsammanträden hittar du under "Aktuella beslut i korthet"

Här hittar du alla möten och protokoll för nämndsmöten

Relaterad information