Lund som geografisk plats har högst andel miljöbilar i Sverige

3 juni, 2021

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg och en tävling som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor. Årets resultat visar att Lund är den kommun med högst andel miljöbilar, vilket innefattar privatägda och företagsägda fordon.

När den årliga rapporten Miljöfordonsdiagnos, framtagen av Bisnode och Miljöfordon Sverige, nu släpps så kan vi konstatera att Lund är den kommun i Sverige med högst andel miljöfordon för det geografiska området. Förutom den kommunala organisationens egen fordonsflotta så innefattar detta även alla fordon som ägs privat eller av företag i kommunen.

Leasing av miljöbilar bidrar till förstaplaceringen

I Lund finns det leasingföretag med ett stort antal miljöfordon. Näringslivet och det ökade intresset för att leasa elfordon bidrar till Lunds goda resultat. Samtidigt har det kommunala parkeringsbolaget LKP satsat stort på att anlägga p-platser med möjlighet att ladda sina elfordon.

När det gäller den kommunala organisationens egen fordonsflotta så kommer Lund på en 8:e plats i Sverige.

Här kan du läsa hela rapporten Miljöfordonsdiagnos 2021