Känner du en miljöhjälte?

3 februari, 2020

Nu har du chansen att uppmärksamma personer, organisationer eller företag genom att nominera till Lunds kommuns miljöpris. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.

Miljöpriset

Miljöpriset ges för insatser med långsiktiga och positiva effekter för miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller organisationer och företag som verkar i kommunen kan nomineras. Vinnare av miljöpriset får dela på 50 000 kronor och tilldelas även en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten. Dessa kan istället nomineras till Miljöbragden.

Miljöbragden

Miljöbragden ges till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som genomfört insatser för att bidra till en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i Lunds kommun.

Nominering

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Skicka din nominering senast den 31 mars 2020 på något av följande sätt:

Via e-tjänst

Med brev till Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk nomineringen "Miljöpris/Miljöbragd".

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se