Rekordstort bostadsbyggande – hyresrätter i topp

31 januari, 2019

2018 slog bostadsbyggandet i Lunds kommun nya rekord. 1 566 nya bostäder påbörjades – så mycket har det inte byggts här sedan miljonprogramsåren under tidigt 70-tal. Under året blev 870 bostäder inflyttningsklara och av dem var mer än varannan en hyresrätt.

  • 39% av de nya bostäderna i kommunen byggs som bostadsrätter
  • 5% byggs med äganderätt
  • och 56 % som hyresrätt. Mer än var tredje hyresrätt är en studentbostad.

– Vi har nått det kommunala bostadsmålet om minst 45 % hyresrätter. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för bostäder för människor med olika behov, säger Anita Wallin, chef för kommunens mark- och exploateringsavdelning.

Flest nya bostäder byggs just nu i Lunds tätort. Här är de stora utbyggnadsområdena Brunnshög, Södra Råbylund, Vildanden, Klosterbacken, Lund södra, Offerkällan, Bullerbyn, Studentkåren strax öster om Sparta och Kämnärsrätten.

Även Dalby och Veberöd får många nya bostäder. I Dalby byggs mest på Påskagänget och i Veberöd byggs det på Annelund och på Idalafältet.

Områdena där det byggdes flest bostäder under 2018, se siffror i bilden ovan:
1. Brunnshög
2. Södra Råbylund
3. Vildanden
4. Klosterbacken
5. Lund södra
6. Offerkälllan
7. Bullerbyn
8. Studentkåren
9. Kämnärsrätten
10. Påskagänget
11. Annelund
12. Idala

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se