Nominera till Miljöpriset

3 februari, 2019

Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Enskilda personer som bor i kommunen eller sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen kan nomineras.

Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten. Dessa kan istället nomineras till Miljöbragden.

Miljöbragden ges till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som utfört förtjänstfulla insatser för att åstadkomma en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i Lunds kommun.

Förslag på kandidater till miljöpriset och miljöbragden får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Så här nominerar du

Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund, eller genom vår e-tjänst på www.lund.se/miljopris senast den 31 mars 2019. Märk nomineringen "Miljöpris/Miljöbragd"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 års miljöpristagare var Luca Berardi som är elev på ISKL (International School of Lund Katedralskolan). Luca blev på hösten 2019 också utsedd till WWFs unga miljöhjälte. 

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se