Miljöanslag till digitalisering av fastigheter

11 januari, 2019

Lundafastigheter, en del av Lunds kommun, har fått 50 000 kronor i miljöanslag av kommunstyrelsen för att digitalisera sina fastigheter. Men vad innebär det, egentligen? Och hur gör man hus digitala?

Digitalisering av fastigheter

Det handlar inte om att komma på något helt eget, menar miljöstrateg Elin Dalaryd, utan snarare om att låta sig inspireras av andra och komma fram till en modell som passar just här i Lund.

-Vi ska börja med att göra en förstudie kring digitalisering av fastigheter, som på sikt kanske kan mynna ut i att vi deltar i ett EU-projekt. I studien ska vi först ta fram en nulägesbild och sedan skapa en gemensam målbild inom Lundafastigheter för vad vi vill åstadkomma med hjälp av digitalisering. I båda de här momenten så kommer vi att bjuda in olika experter på fastighetsdigitalisering som hjälper och inspirerar oss.

Men vad går det då ut på? Jo, det handlar mycket om att kunna mäta och se vilken effekt olika åtgärder har på energiförbrukningen i en byggnad – något som tidigare varit svårt.

- Vi mäter och övervakar många saker digitalt och har flera olika IT-system kopplade till fastighetsdriften, men vi är långt ifrån så kallade smarta hus där i princip allt kan mätas och övervakas i system som kopplats ihop och kan fjärrstyras.

Som exempel nämner hon en byggnad, där energiförbrukningen stäms av en gång i månaden. Men genom nya sensorer – och koppla samman system – skulle det vara möjligt att se i realtid om något behöver förändras eller åtgärdas.

- I stället för att bara mäta husets totala energiförbrukning skulle vi dessutom kunna gå ner och mäta på enskilda rum och direkt se vilket resultat våra energieffektiviserande åtgärder ger.

Genom att göra huset ”smartare” går det också att styra resurserna effektivare än det gör med ”vanliga” tidsinställda system:

-Vi kan mäta närvaron i huset för att se hur mycket det används. Med hjälp av sensorer och system som pratar med varandra kan man till exempel göra så att när första personen taggar in sig i en byggnad på morgonen så aktiveras ventilation, belysning, värmesystem med mera utan att något står på i onödan när det är tomt.

Här är några tänkbara vinster genom att digitalisera fastigheterna:

  • Smartare styrning av fastigheter, till exempel genom att delar av el- och värmesystem går ner i viloläge när det inte finns människor i byggnaden.
  • Ökade möjligheter till energioptimering.
  • Övervakning av installationer kan göra det möjligt att se när de börjar prestera sämre och man kan då exempelvis byta ut ett fläktsystem innan det går sönder och därmed spara både energi och minska besvären för verksamheten.
  • Bättre uppföljning av genomförda energiåtgärder vilket gör det lättare att fatta beslut om nya investeringar.
  • Mätning av närvaro i olika byggnader kan hjälpa kommunen att optimera användandet av våra resurser/byggnader.
  • Minskade transporter, då man kan se på distans när exempelvis soptunnor behöver tömmas eller filter behöver bytas och därmed inte behöver åka ut i onödan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se