Klimatfond delas ut till 11 projekt

16 april, 2019

El-scootrar till fältgruppen, cyklar till lärarna vid Modersmålscentrum och digitala tavlor med hållbarhetsinformation i restaurangen Höjdpunkten. Det är några av åtgärderna som får pengar när Lunds kommun delar ut årets medel ur klimatfonden.

Sedan 2016 tas en koldioxidavgift ut på alla resor och transporter som kommunala tjänstepersoner och politiker i Lund genomför. De insamlade avgifterna placeras i en klimatfond där kommunens förvaltningar sedan kan söka medel till olika åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. I år delas totalt 469 400 kronor ut till elva projekt.

- Åtgärderna bedöms först och främst utifrån deras klimatnytta, men får gärna även på andra sätt bidra till hållbar utveckling i enlighet med målen i vårt miljöprogram LundaEko, säger Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten. 

I år sökte fem förvaltningar medel ur fonden till tolv olika projekt och samtliga ansökningar utom en kunde beviljas.

Koldioxidavgiften och klimatfonden är en del i arbetet med att nå kommunens klimatmål och bidra till att de kommunala verksamheterna blir fossilbränslefria till år 2020. Tillsammans med ett antal andra åtgärder, såsom fossilbränslefri el och uppvärmning, är bedömningen att Lunds kommun som organisation är fossilbränslefri till 99 procent år 2020.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se