22 maj, 2019

Kommunen efterlyser namnförslag till de kommunala lekplatserna. Fram till och med 30 augusti kan du lämna in namnförslag. Förslagen kommer sedan att användas som underlag när lekplatserna ska namnsättas.

Flicka tittar ner genom klätternät

Idag har alla kommunens lekplatser ett internt nummer men inget specifikt namn. I samband med att kommunen sätter upp adresskyltar vid alla lekplatser ska de också få ett mer publikt namn. Förhoppningen är att kunna registrera de namn som redan används av er som besöker lekplatserna.

Under några veckor kommer kommunen samla in namnförslag via en e-tjänst. Därefter kommer en urvalsgrupp, med tjänstepersoner som arbetar med namnsättningsfrågor, att gå igenom alla förslag. Med förslagen som utgångspunkt kommer urvalsgruppen se till att alla lekplatser får unika namn och att de följer god ortnamnssed.

Länk till e-tjänsten 
Sista dagen att lämna namnförslag är 30 augusti