Vill du arrangera ett event under Hållbarhetsveckan 2020?

28 november, 2019

Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet!

Hållbarhetsveckan 2020 går av stapeln den 20 - 25 april. Det blir en vecka med både diskussion och aktion, både allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner.

Vill du och din organisation vara med?

Vi vill gärna få med hela Lund och regionen i arbetet med en hållbar framtid. Är du intresserad av att bidra till 2020 års hållbarhetsvecka? Då går det bra att kontakta:

För universitetet, föreningar och företag:

Ludwig Bengtsson Sonesson, projektledare och kommunikatör på Hållbarhetsforum: ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se

För kommuner och offentliga organisationer.

Therese Ek, kommunikatör på Lunds kommun: therese.ek@lund.se

Mer information om Hållbarhetsveckan:

Hållbarhetsveckan 2020

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se