Nu finns miljöredovisningen för 2017 att läsa

27 april, 2018

Miljöredovisningen innehåller en bedömning av delmålen i Lunds miljöprogram LundaEko II. Här presenteras också en analys av varje prioriterat område i LundaEko II samt ett urval av miljöframsteg från det gångna året.

LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, är kommunens miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker och tjänstemän i arbetet för en hållbar utveckling. Programmet innehåller åtta prioriterade områden och 39 delmål. De åtta prioriterade områdena är:

  • Engagera flera
  • Hållbar konsumtion
  • Minskad kemikaliebelastning
  • Minskad klimatpåverkan
  • Klimatanpassning
  • Hållbar stadsutveckling
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Friskt vatten och frisk luft

Miljöredovisningen innehåller en bedömning av delmålen i LundaEko II, en analys av varje prioriterat område samt ett urval av miljöframsteg från det gångna året. 

På följande länk huttar du miljöredovisningen för 2017: Miljöredovisning 2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se