Veidekke vann markanvisningtävling i Genarp

23 mars, 2017

Den 22 mars har tekniska nämnden, efter förberedande arbete av arbetsgrupp och bedömning av jury, utsett Veidekke Bostad AB till vinnare av markanvisningstävlingen för del av Genarp 3:3. Veidekke har fått högst betyg av inlämnade projekt och kommer därför erhålla ett markförvärv. Projektet innehåller 32-34 bostäder i parhusform som kommer passa väl in i omgivningen. Mer information om projekt och byggstart kommer inom kort.

Bakgrund

Markanvisningstävlingen i Genarp var den första av sitt slag i avseendet att ändamålet var att bygga bostäder för nyanlända barnfamiljer. Upplägget var att kommunen genom ett tävlingsförfarande gav byggherrar möjligheten att lämna in bidrag för bostadsbebyggelse.

Kommunen har valt ut en vinnare baserat på kriterierna byggtid, hyreskostnad, socialt ansvarstagande, bostadskoncept, miljömässig hållbarhet samt tidigare genomförda projekt.

När vinnaren har utsetts så kommer kommunen hyra samtliga bostäder under fem års tid, målsättningen är sedan att de boende ska erbjudas ett förstahandskontrakt efter sedvanlig prövning av hyresgästen.

Genom upplägget har kommunen säkerställt att det blir rätt aktör som bygger bostäderna samt att de boende känner en trygghet och tillhörighet till sitt boende.

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun:

-Bostäderna är efterlängtade och vi ser fram emot att samarbeta med Veidekke och de boende i Genarp för att ge de nya barnfamiljerna en bra start.

Mer information

Lunds kommun och Veidekke kommer med mer information inom kort. Har du frågor kring byggprojektet, kontakta Simon Isaksson på mark- och exploateringskontoret, tekniska förvaltningen: simon.isaksson@lund.se

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se