Ny energicoach hjälper företagare att arbeta mer klimateffektivt

22 juni, 2017

Energiexperten Anders Nylander är ny energicoach i Lunds kommun och kommer att fokusera på att hjälpa små och medelstora företag att dels arbeta mer klimateffektivt, dels minska sina energikostnader.

Bild på energicoach Anders Nylander

Lunds kommun har nu fått en ny energicoach – energiexperten Anders Nylander – som ska hjälpa små och medelstora företag att minska sina energikostnader och hjälpa dem att arbeta mer klimateffektivt!

Företag har energikostnader för sina byggnader och lokaler och kanske för transporter – ofta finns det även en produktionsanläggning i verksamheten. I alla dessa delar finns vinster att göra, både när det gäller en hållbar framtid, att möta kundernas krav och när det gäller att minska kostnaderna för företaget.

– Alla behöver göra något för klimatet och för att möta kundernas önskemål om minskad klimatpåverkan. Det blir min uppgift att coacha de mindre företagen i olika energi- och klimatfrågor och det finns ganska mycket att göra utan att det krävs mer än lite tid och engagemang, säger Anders Nylander, som nu arbetar för Lunds kommun i ett tre år långt projekt riktat till näringslivet.

Energicoach är kostnadsfritt för små och medelstora företag

Energicoach är en kostnadsfri service som Lunds kommun erbjuder näringslivets små och medelstora företag. Bakom satsningen finns statliga Energimyndigheten och projektet delfinansieras också av EU-medel. Efter en enskild kartläggning för respektive företag bjuds de sedan in till uppföljning och nätverksträffar med andra företag.

– Jag ser verkligen fram emot att hjälpa Lundaföretagen med de här frågorna. Tillsammans kan vi hitta de smarta möjligheterna att effektivisera och minska klimatpåverkan, säger Anders Nylander.

Så här gör du om du är intresserad

Med början i höst kommer Anders Nylander att besöka företagsgrupper och andra typer av nätverksträffar i Lunds kommun. Men redan nu är du välkommen att kontakta honom för att få veta mer och kanske boka ett möte för att få hjälp med vad du kan göra i ditt företag. Mejla anders.nylander@lund.se eller ring 046-359 67 23.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se