Nästan nya körsbärsträd på Nilstorp

27 april, 2017

Körsbärsträden längs Körsbärsvägen på Nilstorp byts ut i två etapper med omkring 40 träd per etapp. Första etappen innebär att träden på den östra delen av gatan byts ut under våren 2017. Arbetet börjar i mitten av maj.

Körsbärsvägens blommande träd

De nya träden är bara delvis nya eftersom kvistar från nuvarande träd har ympats på nya stammar. Efter att ha vuxit till sig på plantskola är de nya träden, 2-3 meter höga, nu klara för plantering. Precis som tidigare kommer gatan att kantas av Prunus cerasus "Rhexii" ett surkörsbärsträd som blommar i början-mitten av maj och dessutom får en fin höstfärg, med bronsfärgade/bruna blad.

Efter att de gamla träden fällts kommer marken att röjas, stubbar tas bort och det översta jordlagret bytas ut. Omgivande gräsytor kommer också att ses över. Arbetet inleds i mitten av maj och plantering av de nya träden beräknas börja v 22.

Varför måste träden bytas ut?

Träden är gamla och i dålig kondition på grund av bland annat svampangrepp och vindskador. Eftersom jorden kan innehålla organismer som gör träden mer mottagliga för skadliga angrepp är det viktigt att även jorden byts ut.

Den enkät som gjordes bland boende på gatan 2011 visade att man var positiva till förnyelse och att ville återskapa allén med samma typ av träd för att behålla gatans karaktär. Information om att arbetet skulle börja i slutet av april 2017 skickades tyvärr ut med kort varsel och vi ändrar därför tidplanen så att arbetet börjar först när årets blomning är över.

Etapp 2, byte av träd längs den västra delen av gatan, görs i samband med att den nya skolan blir klar. Plantering beräknas till hösten 2017 eller våren 2018.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se