Lund är på god väg att bli fossilbränslefritt

21 juni, 2017

Lund är en av tio skånska kommuner som deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria till 2020. Nu har siffrorna för 2016 kommit och Lund ligger mycket bra till och har tagit stora steg under 2016, särskilt inom transportområdet.

Vad innebär klimatsamverkan?

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne går ut på att de deltagande kommunerna ska nå en bra bit på väg mot det slutliga målet att vara helt fossilbränslefria år 2020. När projektet slutar 2018 ska all köpt el vara fossilfri–90 procent av uppvärmningen och 50 procent av drivmedlet. Arbetet med att nå fossilbränslefrihet inom de egna organisationerna omfattar el, uppvärmning och transporter.

Lund ligger över målsättningsnivån på alla områden

Glädjande nog ligger Lund redan över målsättningsnivån för projektet på alla områden – med 100 procent förnybar el, 96 procent fossilfri uppvärmning och 64 procent fossilfritt drivmedel. Alla deltagande kommuner köper 100 procent grön el och när det gäller uppvärmning ligger snittet på 75 procent förnybart och för drivmedel på 40 procent förnybart. Lund ligger alltså en bra bit över snittet för de deltagande kommunerna. För köpta transporttjänster– så som tåg och flyg – finns inget uppsatt projektmål, men även här ligger Lund bra till jämfört med andra kommuner med cirka 58 procent fossilfria kilometrar.

Lund arbetar aktivt för att kunna bli fossilfritt

Under 2016 tog Lund stora steg när det gäller t.ex. egenproducerad solel och förnybara drivmedel i fordonsflottan. Ett samlat ansvar för att kommunens transporter ska bli fossilfria ligger sedan hösten 2016 hos Markentreprenad, och nya fordon som köps in drivs i första hand med el och biogas och i de fall där detta inte är möjligt används HVO (förnybar diesel). Tillsammans med kommunens nya klimatavgift har detta bidragit till att andelen fossilfritt drivmedel ökade med 15 procentenheter under året. Ytterligare ett gott exempel är arbetsmaskiner, där total 60 procent nu är eldrivna och av de som används på skolgårdar ligger siffran på 90 procent. Lunds kommun arbetar aktivt med att öka användningen av cyklar i tjänsten och köper kontinuerligt in fler cyklar som kan användas i verksamheterna. Kommunen använder sig också av ny teknik för att minska resandet i tjänsten, vilket illustreras bra av Kenneth Nilssons berättelse nedan.

Om Klimatsamverkan Skåne

Projekten har startats av Klimatsamverkan Skåne (en samverkansplattform för Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne) som ett led i arbetet med 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020. Projekten finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Frågor eller mer information

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta Karin Lindholm eller Elin Dalaryd.

Karin Lindholm
E-post: karin.lindholm@lund.se
Telefon:046-359 58 34

Elin Dalaryd
E-post: elin.dalaryd@lund.se
Telefon:046-359 47 01

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se