Lund – en av Sveriges främsta miljökommuner

28 juni, 2017

Lunds kommun är Sveriges fjärde bästa miljökommun! Det framgår när tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin granskning av kommuners miljöarbete.

Lunds kommun är Sveriges fjärde bästa miljökommun enligt den årliga kommunrankningen från Aktuell Hållbarhet. I årets rankning där Lunds kommun hamnar på fjärde plats, tarHelsingborg hem förstaplatsen, Gävle andraplatsen och Västerås tredjeplatsen.

Det är fantastiskt att Lund är bland de fyra bästa miljökommunerna i Sverige! Det är väldigt få poäng som skiljer mellan kommunerna som placerar sig i topp. Det är viktigt att vi som är de främsta miljökommunerna utbyter erfarenheter och hittar samarbeten för att bli ännu bättre. Vi i Lund gratulerar Helsingborg till förstaplatsen, sägerEmma Berginger, kommunalråd (MP) i Lund med ansvar för miljö och trafik.

Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet gratulerar även Lunds kommun till fjärdeplatsen.

– Vi gratulerar Lunds kommun till en hedrande plats 4 i årets rankning . Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar.

Om kommunrankningen

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på en egen enkät dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sammanvägts i en totalpoäng.

Aktuell Hållbarhets enkät mäter bland annat om kommunen har ett politiskt antaget klimatmål; ett sätt att mäta utsläppsminskningar: har placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan: har en livsmedelsstrategi för att minska klimatpåverkan i kommunens matserveringar och ett systematiskt arbete för att öka andelen förnybar energianvändning. De nya frågorna i årets rankning mäter bland annat hur kommunerna arbetar med skyddad natur.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se