Kulturmiljön - en viktig del i stadsutvecklingen

7 november, 2017

Kulturmiljöprogrammet som är uppdelat i sju delrapporter och en sammanfattning, lyfter fram historiska samband och värden i kommunen. Hela programmet är nu klart och tillgängligt för alla intresserade, via kommunens bibliotek och på lund.se.

Lekande barn på lekplats på nybyggda Klostergården. Rökande man i förgrunden.

60-talshusen på Klostergården är särskilt värdefull bebyggelse enligt kommunens Kulturmiljöprogram.

– Kulturmiljöprogrammet används som underlag för kommunens stadsplanering och bygglovhantering men jag hoppas att det även kan inspirera till besök i våra kulturmiljöer, säger Henrik Borg, stadsantikvarie på stadsbyggnadskontoret.

I programmet presenteras bredden och variationen i kulturmiljöerna. Bland annat kan man läsa om naturmiljöer formade av människan i generationer, vardagliga livsmiljöer med höga kvalitéer och spännande arkitektur från hela 1900-talet. Alla dessa miljöer innehåller spår efter tidigare människor. Genom spåren kan vi tolka elleruppleva livsvillkoren för nutidens och dåtidens invånare.

Målet med kulturmiljövården i Lunds kommun är att skapa goda livsmiljöer med kulturmiljön som en förutsättning och tillgång. En god bebyggd miljö som utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är viktiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle.

– Lund har en fantastisk historia och tradition. När stadsplanering skapar samband mellan dåtid, nutid och framtid får vi en hållbar, attraktiv stadsutveckling med långsiktiga värden, säger Marcus Horning, stadsdirektör på Lunds kommun.

Kommunens gedigna Kulturmiljöprogram består av sju rapporter och en sammanfattning. Samtliga kommunala bibliotek och Universitetsbiblioteket har ett exemplar för att programmet ska vara tillgängliga för dig att läsa. Alla rapporter och sammanfattningen av Kulturmiljöprogrammet samt Bevaringsprogrammets detaljbeskrivningar finns även tillgängliga på lund.se/kulturmiljo.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se