Samråd för Grönprogram

Arbetet med att ta fram ett nytt Grönprogram för Lunds kommun har pågått under ett antal år och det är nu dags att ta in synpunkter från andra kommuner, myndigheter, organisationer och andra berörda. Synpunkter kan lämnas till och med 31 maj 2018.

Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra ett sektorsprogram för kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv samt ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur och naturvård. Tillhörande grönprogrammet finns också förslag till en handlingsplan. 

Samrådsperioden pågår under april och maj månad 2018. Synpunkter ska vara Lunds kommun tillhanda senast den 31 maj 2018 och skickas med fördel digitalt till: tekniska.forvaltningen@lund.se skriv ”Samråd Grönprogram 2018/0153” i adressfältet.

Synpunkter kan även skickas post till Lunds kommun, tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund, märk kuvertet ”Samråd Grönprogram 2018/0153”.

Välj mellan att öppna Grönprogram och handlingsplan som uppslag eller med en sida i taget för utskrift:

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronprogram

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se