Naturskolan

Naturskolans uppdrag är att inom Lunds kommun stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling. Både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Lund kan använda sig av Naturskolan utan kostnad.

Naturskolan samordnar dessutom programmet "Gröna Skolgårdar" där man utvecklar idéer om hur skol- och förskolegården kan förändras och användas.

Naturskolan anordnar och leder även fortbildningskurser i naturvetenskap och hållbar utveckling för all skol- och förskolepersonal inom Lunds kommun. Naturskolan skräddarsyr också fortbildning och kurser efter enskilda skolors behov och önskemål.

Besök Naturskolans egen webbplats för mer information (se nedan)

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon:046-359 75 00 och 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun