Naturskolan

Naturskolans uppdrag är att inom Lunds kommun stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling. Både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Lund kan använda sig av Naturskolan utan kostnad.

Naturskolan samordnar dessutom programmet "Gröna Skolgårdar" där man utvecklar idéer om hur skol- och förskolegården kan förändras och användas.

Naturskolan anordnar och leder även fortbildningskurser i naturvetenskap och hållbar utveckling för all skol- och förskolepersonal inom Lunds kommun. Naturskolan skräddarsyr också fortbildning och kurser efter enskilda skolors behov och önskemål.

Besök Naturskolans egen webbplats för mer information (se nedan)

Relaterad information

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se