Grönstruktur-och naturvårdsprogram

Grönstruktur-och naturvårdsprogrammet innehåller riktlinjer för kommunens planering och projektering av de gröna ytorna. Programmet tas fram av tekniska förvaltningens park-och naturverksamhet. Ett nytt Grönprogram är väntas bli klart under 2019.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronstruktur

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se