Grönstruktur-och naturvårdsprogram

Grönstruktur-och naturvårdsprogrammet innehåller riktlinjer för kommunens planering och projektering av de gröna ytorna. Programmet tas fram av tekniska förvaltningens park-och naturverksamhet. Nytt Grönprogram är under arbete och väntas bli klart 2018.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronstruktur

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun