Grönprogram

Grönprogrammet ligger till grund för Lunds kommuns fortsatta arbete mot ett grönare Lund.

Dalby hage

Grönprogrammet är ett sektorsprogram som utgör underlag för utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv.

Programmet är också en politisk avsiktsförklaring, ett arbetsverktyg för tjänstepersoner, ett underlag för kommunens  planering och prioriteringar i utvecklingen av grönstrukturen samt en bas för kunskapsspridning.

Grönprogrammet antogs den 30 januari 2020.

Bakgrundsmaterial

Här hittar du underlag för det tidigare Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet, från 2006:

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronprogram

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se