Biosfärområde Vombsjösänkan

Lunds kommun har tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun beslutat ansöka om att Vombsjösänkan ska få bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Det finns många sällsynta och hotade arter i området.

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Ansökan sker i två steg, först genom en ansökan till Nationella kommittén för biosfärprogrammet och därefter genom en 3-år lång kandidatur till att bli ett av UNESCO godkänt område.

På Sjöbo kommuns hemsida kan du läsa mer om biosfärområden och om Vombsjösänkan, och även märka ut intressanta platser i en interaktiv karta. Du kan även följa oss på Facebook!

Läs mer hos Sjöbo kommun: Biosfärområde Vombsjösänkan

Läs mer på facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan - en förstudie

 

Vombsjösänkans biosfärområde, logotyp