Biosfärområde Vombsjösänkan

Lunds kommun deltar i en studie kring Vombsjösänkan som ett möjligt biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt.

Vombsjösänkans biosfärområde, logotyp

Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner arbetar tillsammans med utvecklingen i det gemensamma området. En förstudie pågår under 2017 och syftet är att tillsammans med berörda och intresserade identifiera och sammanställa förutsättningarna enligt UNESCOS riktlinjer och relevanta Globala hållbarhets mål.

På Sjöbo kommuns hemsida kan du läsa mer om biosfärområden och om Vombsjösänkan, och även märka ut intressanta platser i en interaktiv karta. Du kan även följa oss på Facebook!

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/biosfar

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se