Biosfärområde Vombsjösänkan

Lunds kommun deltar i en studie kring Vombsjösänkan som ett möjligt biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt.

Aktuellt

Vill du öka din plats attraktionskraft genom att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet? Var med och bidra med dina tankar och perspektiv! Tillsammans kartlägger vi behov, ser möjligheter och identifierar resurser för en hållbar framtid!

Läs mer på facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan

Tid & plats: måndagen den 3/6 kl. 18.30-20.30, Vombs kaffestuga, Vombsvägen 8, Veberöd

Länk till anmälan

 

 

Vombsjösänkans biosfärområde, logotyp

Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner arbetar tillsammans med utvecklingen i det gemensamma området. En förstudie pågår under 2017 och syftet är att tillsammans med berörda och intresserade identifiera och sammanställa förutsättningarna enligt UNESCOS riktlinjer och relevanta Globala hållbarhets mål.

På Sjöbo kommuns hemsida kan du läsa mer om biosfärområden och om Vombsjösänkan, och även märka ut intressanta platser i en interaktiv karta. Du kan även följa oss på Facebook!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/biosfar

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se