Att besöka ett naturreservat

Här hittar du beslut och skötselplaner för kommunens naturreservat. Observera att allemansrätten kan vara begränsad i naturreservaten. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har mer information om vad som gäller när du besöker olika naturområden.

I ett naturreservat får du vara i området på naturens villkor. Skyltar beskriver områdets natur och sevärdheter och anger vilka regler som gäller för just det unika reservatet. Du kan vandra fritt, men ditt husdjur måste vara kopplat.

Du kan grilla, men bara vid särskilda eldplatser. Du kan oftast plocka bär och svamp, men inte störa och förstöra. I de flesta naturreservat får du inte heller bryta kvistar eller plocka växter.