Artrikare campus - för ökad biologisk mångfald i stadsmiljön

Mulmkåta med igelkottsingångProjektet Artrikare campus

Projektet Artrikare campus syftar till att höja den biologiska mångfalden på campusområdet i Lund. Under 2016 etablerades ett antal boplatser för olika slags djur , bland annat hängdes fladdermusholkar upp och en faunadepå anlades. Campusområdet är en spridningskorridor för arter inom Lund, från Brunnshög till Botaniska trädgården och vidare till Stadsparken.

Promenadslingan Artrikare campus

I den digitala kartan kan du följa promenadslingan genom campusområdet och titta på holkar som sitter upphängda i träden.

Inom kort kan du klicka här för att öppna den digitala kartan

Biologisk mångfald

Människor och djur drar nytta av naturens ekosystem på en mängd olika sätt. Det handlar till exempel om syre att andas som träden ger oss, och den pollinering som insekter gör som leder till att vi får mat att äta, och mängder av fler tjänster. Hög biologisk mångfald ger starkare och mer motståndskraftiga ekosystem. Detta är viktigt både för oss människor och för de djur som lever i stadsmiljön.

FågelholkarHolkarna

Fågel-, fladdermus-, och fjärilsholkarna som finns utplacerade på campus är byggda av studenter vid den internationella masterutbildningen SUDes - Sustainable Urban Design vid Arkitektskolan i Lund. Arbetet har varit en del av kursen "Urban Recycling - RE-thinking LTH Campus". Här på hemsidan kan du se bilder av holkarna och var de finns upphängda i den digitala kartan.

Följ fågelfamiljen live

I projektet har även en fågelholk med en webbkamera inuti satts upp. Filmen från holken kommer så småningom att kunna följas via den här hemsidan, och förhoppningsvis kommer ett fågelpar att välja den här holken att häcka i redan våren 2017.

Gynna insekter

Många insekter lever i döda träd och död ved. I våra städer är detta något som kan vara svårt att hitta, man kan säga att det är bostadsbrist för insekter i staden. Då är det bra om vi människor hjälper dem genom att placera ut ställen där de vill bo. Det kan vara ett gäng stockar som får ligga och långsamt förmultna, som i en faunadepå, eller en hög med sågspån och gamla löv, som i en mulmholk.

Faunadepå

Svart noshornsoxe

En faunadepå är en hög med döda lövträd som kan fungera som bänk för fikasugna, klätterställning för leksugna och hotell för insekter som annars inte har någonstans att bo. En hög med döda lövträd kan se ut som att den bara "ligger och skräpar", men det är just här som många djur vill bo. Den faunadepå som ligger på campus består av träslaget ask och kommer till en början mest att bebos av insekter som är intresserade av ung askved, som till exempel Svart askbastborre (Hylesinus crenatus). När stockarna blir äldre kan de locka till sig bland annat Noshornsoxe (Sinodendron Cylindricum) och Fyrbandad blombock (Leptura quadrifasciata).

Mulmholkar

Svart kamklobagge

Den miljö som finns i och på gamla eller döda träd är viktig för många olika insektsarter. En mulmholk är en låda, en ihålig stock eller liknande som är full av sådant som man kan hitta i ett gammalt träd - som löv, barkbitar, och kanske en död mus. Mulmholkarna på campus är byggda av Lennart Pranter, två av dem består av urgröpta stockar med hål för fåglar högst upp och den tredje är en mulmkåta med igelkottsingång i botten. Mulmholkarna har placerats nära lövträd för att locka till sig bland annat hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae), svart kamklobagge (Prionychus ater), olika slags stumpbaggar, samt flera olika arter hålträdslevande blomflugor och harkrankar.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att öka den biologiska mångfalden i din trädgård, på din skolgård eller din arbetsplats. Klicka på länkarna i listan under relaterad information för att läsa mer.

Vem står bakom projektet?

Artrikare campus är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Lunds kommun och Lunds universitet med målet att höja den biologiska mångfalden på campusområdet.

Akademiska hus logga Lunds kommuns logga Lunds universitet logga

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/artrikarecampus

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se