Tömningsschema villa

Här kan du hämta tömningsschemat för att se vilka datum som vi kommer och tömmer på.

Så här gör du:
Skriv in din gatuadress. Spara hem filen som en pdf.

Tänk på: Systemet markerar ännu inte röda dagar då vi gör inkörningar.Vilka dagar vi gör inkörningar kan du hitta här

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se