Vid tömning

Att tänka på när vi kommer för att tömma.

Sopkärlet ska stå max tre meter från tomtgräns vid tömningstillfället. Om dragväg ej kan undvikas, se prislista.

Vi är tacksamma om placeringen tänks igenom så att det blir en bra arbetsmiljö för vår hämtpersonal samtidigt som våra kunder får nytta av vår service. Se nedan länk för tips på kärlplacering.

När det är extra helgdagar i veckan, t.ex. jul, nyår och påsk, kan sopkärlen komma att tömmas på annan dag än den vanliga.Se "inkörningar" för datum och när kärlen ska ställas ut. 

Tänk på!

Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla gångvägen för sophämtningen snö- och isfri, så att vi kan rulla ut och tömma kärlen utan att riskera skada oss i arbetet.

Lunds Renhållningsverk erbjuder även

Vi har även tjänster som

  • gångbanerenhållning
  • hyra av container
  • hämtning av trädgårdsavfall
  • kärltvättning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001