Villaabonnemang

I sophämtning för villor kan du välja på något av nedanstående alternativ.I alternativen för villaabonnemang ingår dessutom servicen med miljöstationer och återvinningscentraler.

A. Fyrfackskärl

Består av 2 stycken 370 liters kärl vardera indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera.
Fackindelning fyrfackskärl

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka
Kärl 2 töms var fjärde vecka.

FyrfackskärlMått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

B. Kärl med två fack

370 liters kärl som är delat i två fack där sortering sker av matavfall och restavfall. Tvåfackskärl

Mått kärl:

Bredd 75 cm
Djup 95 cm
delat kärlHöjd 110 cm

C. Kombination fyrfackskärl och ett 190 liters kärl

Fyrfackskärl- består av 2 stycken 370 liters kärl vardera indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet till källsortering. Ett extra 190 liters kärl för restavfall.

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.Fackindelning fyrfackskärl samt 190 liters kärl restavfall
fyrfackskärl

190 liters kärl

D. Kombination av två kärl - ett kärl på 370 liter och ett kärl på 140 liter

370 liters kärlet används till restavfall och 140 liters kärlet till matavfall.Två kärl, restavfall och matavfall

Mått 370 l kärl
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått 140 l kärl
Två kärl för matavfall och restavfallBredd 50 cm
Djup 55 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl  
190 liter
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

Fyrfack per kärl
Bred 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Anmäl eller ändra villaabonnemang

Vill du göra förändringar i ditt kärlabonnemang, till exempel byta till fyrfackskärl?
Ska du flytta till ett nybyggt hus och behöver anmäla ett abonnemang?
Då ska du använda den här e-tjänsten!

Anmäl eller ändra villaabonnemang

Hämta tömningsschema

Hämta tömningsschema för att se vilka datum som vi kommer och tömmer på i området. Tänk på att schemat inte markerar röda dagar då det kan bli en annan tömningsdag t.ex. julhelgen.

Tömningsschema

SMS-tjänst

Anmäl dig till vår sms-tjänst för att få påminnelse om när vi kommer och tömmer kärlet.

SMS-tjänst

För utsortering av matavfall

Hållare och papperspåsar delas ut till kunderna.Matavfallspåse med ställning

Mått hållare:
Bredd 26,5 cm
Djup 19,5 cm
Höjd 19,8 cm

Tips - att tänka på inför tömning

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan komma fram och tömma. Det handlar om framkomlighet och arbetsmiljö. Här finns här tips för att detta ska fungera smidigt för oss alla.

Så här ska du placera dina kärl inför tömning

Fyrfackskärlen töms via fyrfacksbilen.

Fyrfacksfordon, öppen

Relaterad information