Tömningsschema villa

Här kan tömningsschema hämtas för att se vilka datum som vi kommer och tömmer på i området.

Så här gör du

Skriv in hela gatuadressen. Fältet med adresser visar bara ett antal i taget.
Spara hem filen som en pdf.

Tänk på: Systemet markerar inte röda dagar då vi gör inkörningar.

Vilka dagar vi gör inkörningar hittar du här

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001