Tömning storhelger

Vid helgerna under året kommer vi att köra in de dagar som infaller måndag - fredag. Inkörningen påverkar hela veckan, d.v.s. alla tömningsdagar förskjuts.

Röd dag i början av veckan

Infaller helgdagen i början av en vecka, (måndag, tisdag) ställ ut kärlet första vardagen och låt det stå tills det är tömt.

Röd dag i mitten av veckan

Ställ ut kärlet en (1) dag före. Låt stå tills det är tömt.

Röd dag i slutet av veckan

Tänk på att ställa ut kärlen en (1) dag innan ordinarie hämtningsdag.

Sms-tjänst

Anmäl dig till vår sms-tjänst så blir du påmind dagen före vi kommer för att tömma! Tjänsten är helt gratis för dig.Se länk nedan.

SMS-tjänsten anpassas även efter inkörningarna, så du slipper att hålla reda på dem själv.

Inkörningar 2017

  • Långfredagen 14 april
  • Annandag påsk 17 april
  • Första maj 1 maj
  • Kristi Himmelf.dag 25 maj
  • Sveriges Nationaldag 6 juni
  • Midsommarafton 23 juni
  • Juldagen 25 december
  • Nyårsdagen 1 januari 2018

Förutom helgerna så har Lunds Renhållningsverk den årliga utbildningsdagen den 13 september2017 .

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se