Storsäck

Pröva en storsäck när du har trädgårdsröjning!

Hyr en storsäck,istället för en container. Säcken är utmärkt att använda som ett alternativ när en container blir för stor. Fördelen med en säck är också att den tar mindre plats och lättare kan ställas på villatomten.

En säck kan beställas till blandat avfall och trädgårdsavfall. Den kan ej användas till hushållsavfall eller farligt avfall. Säcken kan vid beställning, köras ut eller hämtas hos Lunds Renhållningsverk. Den hämtas sedan upp inom två veckor från det att kunden meddelat att den ska hämtas. Tiden är till för att kunna samordna körningar och ej köra en säck åt gången.

Placeringen av säcken vid hämtning ska vara maximalt 7 meter från farbar väg. Säcken hämtas av en kranbil. Kunden måste själv försäkra sig om att placeringen fyller måtten om tillgänglighet samt att det ej behövs tillstånd för att placera säcken på t.ex. trottoaren. På egen tomt behövs ej tillstånd.


Storlek säck 1 kubik
99x99x114 cm

Storsäck

Hämtning av tom säck hos Lunds Renhållningsverk 790 kr inkl. moms
Ingår hämtning fylld säck samt behandlingsavgift

Tom säck körs ut till kund – inom närmsta veckan
890 kr inkl. moms
Ingår hämtning fylld säck samt behandlingsavgift


Avgiften tas ut vid beställning, så att detta är klart när hämtning beställs. Hämtning sker inom två veckor.

Vid frågor – Kontakta vår kundtjänst

på tel: 046 – 359 53 90

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se