Hyra container

Behöver du hyra en container för garageröjning eller efter häckklippningen? Det kan du göra hos oss på Lunds Renhållningsverk.

En container kan användas för att samla in större mängder av avfall. Beroende på vad som ska samlas i den, kan behandlingsavgifterna vara olika för materialslagen. De behandlas olika, t.ex. återvinning eller förbränning, eller om det behöver sorteras före behandling.

Vid beställning av container ska det alltid uppges vad som ska samlas i den.

Boka container

Viktigt att tänka på!

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer kan påverka även hårdgjort underlag som t.ex. temperatur och containerns tyngd. Rådgör med oss innan den placeras ut!

Vägar och ytor

Tillfartsvägen skall vara anpassad för fordon av lastbils storlek, minimum 3 meter bred körbana. Minimum fri höjd är 4,5 meter för att garantera framkomlighet för fordonen. Fri höjd vid avställning av container är 6,5 meter.

Polistillstånd för uppställning på allmän plats

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av kunden och ska uppvisas (e-post) för Lunds Renhållningsverk innan containern ställs ut, senast dagen före utsättning.

Fakta

Containrarna är på 5-40 kubikmeter.

Tömningen utförs med vågförsedd frontlastare, liftdumper eller två- resp. treaxlad lastväxlare. De större lastväxlarna kan kompletteras med två- resp. fyraxlade släp.

Huvuddelen av avfallet transporteras till Sysav's omlastningsstation i Lund för vidare befordran till avfallsförbränningen i Malmö. Avfall som inte är brännbart transporteras direkt till Malmö.

 

För mer information, kontakta vår kundtjänst

Telefon: 046 - 359 53 92 

Relaterad information