Renhållning av gångbanor

Teckna årskontrakt med Lunds Renhållningsverk så tar vi hand om dina gångbanor!

Fastighetsägare har ansvaret att hålla rent på de gångbanor som tillhör fastigheten. Det gäller snöröjning, halkbekämpning och att hålla rent så att gångbanan är framkomlig. Detta kan utföras av oss istället.

I avtalet ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning
  • halkbekämpning.

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

För mer information och abonnemang

Kundtjänst telefon:046-359 53 90 eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster. 

Intresseanmälan renhållning av gångbanor

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare ansvarar man för gångbanan framför fastigheten.Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan skall hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand skall tas bort. Vintertid skall gångbanan hållas snörröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001