Renhållning av gångbanor

Teckna årskontrakt med Lunds Renhållningsverk så tar vi hand om dina gångbanor!

Fastighetsägare har ansvaret att hålla rent på de gångbanor som tillhör fastigheten. Detta kan utföras av oss istället.

I avtalet ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning
  • halkbekämpning.

Lunds Renhållningsverk kan även efter avtal ta barmarkssopning vid t.ex. industrier, skolgårdar och gårdsplaner.

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

För mer information och abonnemang

Kundtjänst telefon:046-359 53 90

Eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster. Se länk nedan.

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifiering