Tjänster för villahushåll

Lunds Renhållningsverk har olika tjänster att erbjuda till villahushåll. Förutom hämtning av hushållssopor och returmaterial kan tjänster som hämtning av trädgårdsavfall, hämtning grovsopor, hyra container, renhållning och snörröjning av gångbanorna beställas.

Våra tjänster för villahushåll kan du se i de olika menyvalen. Idag erbjuds som fast tjänst två kärl, s.k. fyrfackskärl, för att källsortera de vanligaste materialen från hushållen, d.v.s. hämtning av 8 olika material/avfallsslag. Det är matavfall, restavfall, plastförpackningar, metallförpackningar, kartongförpackningar, förpackningar av glas (färgat och ofärgat) samt returpapper.

Villaabonnemang

I Lund återvinner vi!

I Lunds kommun sorteras matavfallet ut. Det gör att vi som standard har minst ett kärl med två fack, för matavfall och restavfall. Det finns även möjlighet till olika kombinationer, om behov finns av utökat utrymme för restavfall.

Större utrymme för restavfall skall dock inte ses som en möjlighet till att låta bli att sortera och återvinna. Enligt Avfallsförordningen har konsumenter en skyldighet att sortera och lämna till återvinning. Det gäller förpackningsmaterial, returpapper, elektroniska produkter, batterier. Vid sidan om detta finns regler om hur farligt avfall ska hanteras. Lagar och regler utgår ifrån de mål som finns om ett giftfritt samhälle och en resa till cirkulär ekonomi. Ett samhälle som tar tillvara på de resurser som finns.

Kort om tjänsterna

Om vi av någon anledning inte tömt ditt kärl är vi tacksamma om du använder e-tjänsten Utebliven tömning. 

Hur tömning sker under storhelger hittar du i länk nedan. Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst som påminner dig om när vi kommer för att tömma. Du kan också ladda hem ditt tömninsschema. 

Här hittar du var återvinningscentraler och återvinningsstationer finns. Där finns även möjlighet att lämna förpackningsmaterial.

Återvinningscentraler, stationer, Samlaren m.m.

Har du funderingar om olika typer av avfall och vad som gäller - Hör av dig till oss, så hjälper vi till!   

Kontakt Lunds Renhållningsverk

Tömning trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall sker jämn eller ojämn vecka.Besked om vilken vecka ges när tjänsten startar. Under året startar och slutar tjänsten enligt:

Tömning av trädgårdsavfall börjar med sin första tömning

  • Vecka 10 för jämna veckor
  • Vecka 11 för udda veckor

Tömningen upphör med sin sista tömning 

  • Vecka 46 för jämna veckor
  • Vecka 47 för udda veckor

Påsar till matavfallet

Nya påsar till matavfallet kan fås genom:

  • "Flagga" till chauffören genom att sätta fast en påse mellan lock och kärl inför tömning. Påsar kommer vid nästa tömning.
  • Påsar kan hämtas på återvinningscentralerna Lund, Veberöd och Genarp.

Har du inte fått ditt kärl tömt?

Anmäl utebliven tömning

Ladda hem tömningsschema

Se när vi kommer för att tömma.

Tömningsschema villa

Anmäl dig och bli påmind om när vi kommer! 

SMS-tjänst för påminnelse tömningsdag

Ägarbyte - ändra adress när du flyttar

Ägarbyte