Underjordiska behållare

Underjordiskt system för avfallshantering,s.k. uws - underground waste system,har blivit allt populärare. Detta beror på faktorer som

  • att avfallet hamnar i en behållare under marken där temperaturen är svalare. Detta minskar lukt.
  • att tömningsfrekvensen ändras då behållaren är större än kärlen. Detta gör att tömningsintervallerna inte behöver vara lika täta.
  • att tömningen går snabbare
  • att antalet tunga fordon minskar därmed i ett bostadsområde
  • att brandsäkerheten är högre eftersom materialet är under jord.
  • att det ser snyggare ut och bidrar till att minska nedskräpning.
  • att det bidrar till att upplevd trygghet blir högre i området

Idag finns ett flertal anläggningar av underjordsbehållare i Lunds kommun. Behållarna töms med hjälp av vårt kranfordon.

Det finns en del att ta hänsyn till vid planeringen av ett underjordiskt system. När du planerar att installera ett underjordiskt avfallssystem, tänk på attta kontakt med ossi god tid. Då kan vi tillsammansgå igenom förutsättningarna samt avtalsmodellerna.Ta kontakt på

046 - 359 53 28 eller via

e-post: renhallningsverket@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se