Underjordiska behållare

Underjordiska behållare för avfallshantering blir allt populärare. Fördelarna med det är många. Det finns dock en del saker som man behöver tänka på. Ladda gärna hem vår broschyr nedan och kontakta oss för planering.

underjordiska avfallsbehållare

Underjordiska behållare för avfallshantering, s.k. uws - underground waste system, har blivit allt populärare. Detta beror på faktorer som

  • att avfallet hamnar i en behållare under marken där temperaturen är svalare. Detta minskar lukt.
  • att tömningsfrekvensen ändras då behållaren är större än kärlen. Detta gör att tömningsintervallerna inte behöver vara lika täta.
  • att tömningen går snabbare
  • att antalet tunga fordon minskar därmed i ett bostadsområde
  • att brandsäkerheten är högre eftersom materialet är under jord.
  • att det ser snyggare ut och bidrar till att minska nedskräpning.
  • att det bidrar till att upplevd trygghet blir högre i området

Idag finns ett flertal anläggningar av underjordiska behållare i Lunds kommun. Behållarna töms med hjälp av vårt kranfordon.

Det finns en del att ta hänsyn till vid planeringen av ett system med underjordiska behållare. När du planerar att installera ett underjordiska behållare, tänk på att ta kontakt med ossi god tid. Då kan vi tillsammans gå igenom förutsättningarna samt avtalsmodellerna.

Tvätt av underjordiska behållare

Möjlighet finns att beställa tvätt av behållarna 1-3 gånger per år som schemaläggs eller vid akut behov. 
Kontakta vår kundtjänst för detta.

Brunnshög

Lunds kommun kompletterar insamlingssystemet med sopsug på Brunnshög med underjordiska behållare. 


Ta kontakt på

046 - 359 53 28 eller via

e-post: renhallningsverket@lund.se

Tömning av underjordiska avfallsbehållare

Relaterad information