Priser

När kommer fakturan?

Fakturering företag

Företag faktureras varje månad om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat.

Taxebroschyr - se länk nedan

Fakturering privatkunder

Privatkunder faktureras två gånger om året.

Faktura 1 skickas ut under februari månad med förfallodatum 2018-03-31

Faktura 2 skickas ut under augusti månad med förfallodatum 2018-09-30

Det finns ävenmöjlighet för dig som kund att få fakturor mer än två gånger om året. Detta är dock förenat med vissa kostnader.

Månadsfakturering kostar 155 kronor/år inkl. moms

Kvartalsfakturering kostar 44 kronor/år inkl. moms(bortfaller för e-faktura. Se länk nedanE-faktura)

Anmäl önskemål om ändrad fakturering via formuläret- länk nedan på sidan.

Vid frågor - ring vår kundtjänst:

046-359 53 90

Autogiro

Lunds Renhållningsverk kan även erbjuda möjlighet att betala fakturorna över autogiro.Detta är en kostnadsfri tjänst som både privatpersoner och företag kan använda. Naturligtvis informeras du 30 dagar inför varje överföringstillfälle om fakturans belopp och vilket datum beloppet dras från kontot. Inbetalningskortet som medföljer fakturan makuleras då du har autogiro.

Intresserad av att betala över autogiro?
Ladda hem pdf-filen nedan,läs igenom villkoren och fyll i medföljande blankett!

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001