Våra tjänster

Vi hanterar alla typer av avfall och ser till att returmaterialet går till återvinning. Då Lunds kommun är delägare i SYSAV, har vi hela behandlingsledet klart. Som kund hos oss kan du få den service som bäst täcker dina behov och en miljöriktig hantering av ditt avfall. Våra lösningar fungerar i olika typer av verksamheter, från flerbostadshus till företag med produktionsavfall. Kombinera tjänsterna efter behov!

Helhetslösning med totalansvar

Med en helhetslösning tar vi hand om allt avfall som uppstår. Vi ger gratis rådgivning och går igenom de behov och önskemål som finns. Du får ett förslag från oss på hur det kan ordnas med kärl, tömningsintervaller m.m. Information till boende eller personal ges och behövs det extra utbildning till någon så ger vi det. Självklart ingår dekaler och skyltar i utrymmena för att vägleda rätt. För din egen uppföljning kan vi ge dig statistik på returmaterial och annat avfall som vi hämtar.

 

Smarta lösningar - fraktionshämtning av det som det blir mest av

Kombinera hämtning av olika avfallsslag som det passar dig bäst. Det kan vara hämtning av två eller tre olika fraktioner som bäst fyller behoven. Kanske för att det uppstår mest avfall av den typen eller för att utrymmena inte räcker till.
Vill du diskutera lösningen så ger våra rådgivare gärna förslag på hur avfallshanteringen kan bli både miljövänlig och effektiv. Givetvis är rådgivning och information gratis. Vägledning till sorteringen med dekaler och skyltar är självklar.

Tomma konservburkarTilläggstjänster

Vi erbjuder fler tjänster som kan kombineras. Detta kan gälla hämtning av:

Grovavfall /Vitvaror
Sekretessmaterial
Farligt avfall t.ex. lampor och elektronik

Övriga tjänster är:

Tvättning av kärl
Containeruthyrning med tömning
Slamsugning, brunnstömning
Gångbanerenhållning
Tömning av fettavskiljare

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001