Kärltvätt

Beställ tvättning av kärl!

Vi erbjuder tvätt av kärli samtliga storlekar.

Kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör.

En tvättbil kommer och tvättar på plats. Tvätten sker medhögtryckstvättdär smutsvattnet samlas upp. Allt för en effektiv, miljöriktig och ekonomisk rengöring.

För mer information, takontakt med kundtjänst:

tel 046-35 53 90

eller anmäl intresse för kärltvätt via våra beställningstjänster i menyn.
Se även länk nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se