Elektronik och lampor

Allt som drivs av el i någon form räknas som farligt avfall.

Elektronik

Elektriska och elektroniska saker innehåller ofta farliga ämnen som ska tas omhand separat. Därför räknas även det som farligt avfall. Allt som drivs med sladd eller batteri ska lämnas in på återvinningscentral.

Kyl och frys kan nu lämnas på återvinningscentralerna men hämtning kan beställas hos Lunds Renhållningsverk.

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

Alla sorters lampor skall lämnas in på återvinningscentral. Lamporna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Lamporna skall lämnas in hela och utan förpackning. Detta för att vi inte ska skada oss på lamporna eller behöva sortera bort förpackningarna. Speciella behållare finns på återvinningscentralerna.

Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Därför är det viktigt att dessa inte går sönder.

 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001