Nyheter

December

2020-12-21

Asbesthaltigt avfall måste plastas in och förpackas väl

Från den 1 januari 2021 ska asbest som lämnas på återvinningscentralen vara inplastad. Förpackningarna ska vara noga förslutna.

November

2020-11-24

Veckorna byts under 2021 och udda blir jämt

Nästa år, 2021, ändras dina soptömningsveckor. Anledningen är att år 2020 består av 53 veckor, och med 2021 blir det de normala 52 veckorna.

Oktober

2020-10-28

Tömningsschema för flerbostadhus och verksamheter

Nu kan alla våra kunder ladda hem sitt tömningsschema för att se när vi kommer och tömmer.

Augusti

Juni

April

Mars

Februari

Januari