Tömning för S:t Petri kyrkogata

21 juni, 2021

VA Syd utför arbete på Sankt Petri kyrkogata. Gatan är därmed avstängd för fordonstrafik mellan Clemenstorget och Bredgatan under byggtiden. Det beräknas pågå till augusti 2021. Detta påverkar hur vi kommer fram för att tömma kärl.

Arbetet på gatan gör att vi fortfarande inte kan komma åt att tömma kärl. Boende och verksamheter hänvisas till kärlen för restavfall och matavfall vid nedfarten till garaget under biblioteket. Övrigt avfall hänvisas till de nedgrävda behållarna och kärlskåp på Clemenstorget.
Denna hänvisning gäller så länge hänglås fortfarande sitter på de vanliga kärlen. Först när de hänglåsen är bortplockade kan återgång till ordinarie tömning ske.