Nyhetsbrevet Rent Av till våra villakunder

25 februari, 2021

I februari månads nyhetsbrev Rent Av berättar vi bland annat om den senaste kundundersökningen.

Nyhetsbrevet Rent Av går ut till villakunderna i samband med fakturan. För de som har internetbank bifogas den som pdf-fil.

I detta nummer av Rent Av berättar vi om den senaste kundundersökningen som gjordes i höstas bland våra villakunder. Vi tar även upp att vi under 2021 kommer att byta dekaler på alla våra kärl. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram ett nytt dekalsystem som ska kunna användas över hela norden. Lunds kommun har beslutat att använda sig av det dekalsystemet.

Ladda hem Rent Av nedan som pdf fil!

Relaterad information