Invasiva växter lämnas förpackat som brännbart

21 maj, 2021

Blomsterlupin, jättebalsamin, jättebjörnloka och parkslide är exempel på invasiva främmande arter. Dessa sprids lätt och påverkar vår biologiska mångfald. Dessa ska lämnas till förbränning som restavfall.

Växter som räknas som invasiva ska bekämpas och risken för spridning ska minimeras. Har du invasiva växter ska du därför lämna dessa förpackade i containern för Brännbart rest på din återvinningscentral alternativt i facket eller kärlet för restavfall där hemma. Förpacka det väl och transportera dem inte öppet i t.ex. släpvagn. Då kan rotdelar och frön trilla av och sprida växten. 

Du ska inte lägga det på kompost då flera av växternas fröer kan överleva under flera år och risk för spridning finns. 

Du kan läsa mer om invasiva växter på Naturvårdsverkets hemsida:

Samlad information om invasiva arter

Mer information om hur du ska göra - Naturvårdsverket