Om vi inte kommer fram på vägarna - vintercontainrar utställda

14 december, 2020

Vädret vintertid kan förändras snabbt och genom halka eller snö ge oss problem med framkomlighet. För att du på landsbygden ändå ska kunna bli av med avfallet, ställer vi ut vintercontainrar.

Om vägarna blir oframkomliga för oss, så kan vi inte tömma. Kördistrikten kan vara framkomliga till viss del medan andra delar är helt oframkomliga. När vägarna är framkomliga igen, kan vi ha flera dagar att köra in, vilket givetvis försenar tömningen ytterligare för det enskilda hushållet.

Dessa problem uppstår oftast på landsbygden. Därför har vi, som tidigare vintrar, ställt ut containrar - för säkerhets skull. Så att du ändå ska kunna bli av med avfallet om vi inte kan komma fram. I containrarna kan hushållsavfall läggas.

Containrarna finns placerade

  • Assartorp
  • Revinge rakan
  • Vombs by
  • Knivsåsen, pendlarparkeringen
  • Björnstorps by
  • Dörröd (Sandtaget)
  • Borelund