Veckorna byts under 2021 och udda blir jämt

24 november, 2020

Nästa år, 2021, ändras dina soptömningsveckor. Anledningen är att år 2020 består av 53 veckor, och med 2021 blir det de normala 52 veckorna.

Det innebär att du som haft tömning jämn vecka, nu istället får tömning udda vecka – och tvärtom. Udda blir jämn och jämn blir udda. Du behåller samma veckodag för tömning som du har haft tidigare.

Detta gäller dock inte för tömning av trädgårdsavfall, då det är en säsongstömning.
Här fortsätter veckorna som tidigare.