Var ska du lämna olika sorters avfall?

15 juni, 2020

Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att allt avfall sorteras och lämnas på rätt ställe. En del av avfallet räknas även som farligt avfall och ska behandlas separat.

Förutom de möjligheter till att återvinna som du har i din fastighet, så har du möjlighet att lämna på återvinningsstationer och återvinningscentraler. 

På återvinningsstation kan du lämna
Förpackningar av glas, metall, hårdplast, mjukplast och papper/kartong samt tidningar och småbatterier. 

På återvinningscentral kan du lämna

 • förpackningsmaterial
 • matolja
 • elektronik, dator, mobiltelefon, batterier, diskmaskin, tvättmaskin mm
 • trä, sängar, soffor
 • kemikalier, färg och olja
 • isolering och blåbetong - OBS! blåbetong är farligt avfall, kan ej lämnas som jord, sten, betong
 • jord, sten, tegel, betong
 • trädgårdsavfall
 • keramik, kakel, klinkers
 • gips
 • metall som cyklar, badkar, diskbänkar, bestick av metall, 
 • wellpapp
 • brännbart som dynor, mattor, skumgummi, fönsterkuvert, tapeter, videoband, skyddspapper med målarfärg och liknande. Även impregnerat trä.
 • Återbruk - hela möbler, prylar, textil 
 • Återbruk byggmaterial som helt tegel, plattor, vaskar och toalettstolar, dörrar och fönster 

Läs mer i Sysavs broschyr nedan om vad du kan lämna på återvinningscentralen eller följ länken till vår sida om var det ska lämnas!

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001