Så tömmer vi under jul och nyårshelgerna

24 november, 2020

Under jul och nyårshelgerna tömmer vi enligt nedan. Under veckor med röda dagar, då inkörning av arbetsdagar sker, startar arbetet vid 05.30. Ställ därför ut kärlet i god tid och låt det stå tills det är tömt !

Om du har ordinarie tömningsdag den

21/12    - Tömning sker den 21 december. 

22/12    - Tömning sker den 21 december, alternativt den 22 december. 

23/12    - Tömning sker den 22 december, alternativt den 23 december.  

24/12    - Tömning sker den 23 december, alternativt den 26 december. 

25/12    - Tömning sker den 26 december. 

28/12    - Tömning sker den 28 december. 

29/12    - Tömning sker den 28 december, alternativt den 29 december. 

30/12    - Tömning sker den 29 december, alternativt den 30 december. 

31/12    - Tömning sker den 30 december, alternativt den 2 januari. 

1/1  - Tömning sker den 2 januari.         

4/1  - Tömning sker den 4 januari.   

5/1  - Tömning sker den 4 januari, alternativt den 5 januari. 

6/1  - Tömning sker den 5 januari, alternativt den 7 januari. 

7/1  - Tömning sker den 7 januari, alternativt den 8 januari. 

8/1  - Tömning sker den 8 januari.